BelRE sajam
Dynamic Communications Group čini tim iskusnih profesionalaca sa sedištem u Beogradu. Naša osnovna delatnost je pružanje usluga iz oblasti marketinga, odnosa sa javnošću i informacionih tehnologija.

Poznati smo po BelRE sajmu nekretnina i investicija koji smo pokrenuli 2006. godine, sa ciljem da ubrzamo i pospešimo razvoj nekretnina u Srbiji i na Balkanu i omogućimo firmama iz ove oblasti da se predstave lokalno i internacionalno.

Uz BelRE sajam pokrenuli smo i BelRE magazin koji izlazi jednom godišnje.

2010. osnovali smo IT odeljenje sa ciljem da na tržištu ponudimo naprednu uslugu uspostavljanja i održavanja informacionih sistema.

2011. smo postali partner austrijske SMA, specijalizovane agencije za marketing tržnih centara i maloprodajnih parkova (retail property marketing).